TOATE REFERATELE - ADAUGA REFERAT

APA IN ORGANISMUL UMAN - Chimie

 

       Nu încape nici o îndoialã, cã dintre toate substanÅ£ele care intrã în corpul omenesc ÅŸi în cel al animalelor, apa stã pe primul loc în ceea ce priveÅŸte cantitatea.
Filozoful Claude Bernard este primul care a încercat, încã din secolul trecut sã calculeze proportia de apã din organismul uman.Cum a procedat?El a cântãrit mumiile egiptene-care erau complet dezhidratate.Apoi a comparat greutatea acestor mumii cu greutatea unor oameni vii de aceeaÅŸi înãlÅ£ime ÅŸi cu trãsãturi fizice cât mai asemãnãtoare mumiilor respective.Prin acest procedeu,el a determinat cã apa are o proporÅ£ie de 90% în organismul uman.Cifra este prea ridicatã.Acest lucru se explicã pentru cã uscarea prelungitã a mumiilor a dus ÅŸi la pierderea unor substanÅ£e din corpul lor alãturi de apã.
      Ulterior s-au fãcut cercetãri mai precise, care au arãtat nu numai câtã apã este în organismul uman, dar ÅŸi chiar câtã apã contin Å£esuturile din care este alcãtuit.În medie, un om care cântãreÅŸte 65 de kilograme poate fi sigur ca aproximativ 41 de kilograme (63-70%) din organismul sãu este apã.Aceastã proporÅ£ie este valabilã ÅŸi pentru alte animal: câine, pisicã, iepure, în general animalele cu sânge cald au aceeaÅŸi proporÅ£ie de apã în organism ca ÅŸi omul ÅŸi mai mult au aceeaÅŸi proporÅ£ie de apã în Å£esuturi ca ÅŸi omul.
Rolul apei în organism
      Apa reprezintã un excelent dizolvant pentru multe substanÅ£e ÅŸi este mediul în care se desfãÅŸoarã cele mai multe reacÅ£ii chimice legate de metabolismul substanÅ£elor ÅŸi deci de viaÅ£ã.Rolul apei în organismul uman este foarte mare.ChimiÅŸtii ÅŸtiu foarte bine ce se întâmplã când vor ca douã substanÅ£e sã reacÅ£ioneze între ele.De exemplu dincarbonatul de sodiu ÅŸi sulfatul de cupru (piatra vânãtã) va rezulta carbonat de cupru ÅŸi sulfat de sodiu.Dacã se amestecã cele douã pulberi pur ÅŸi simplu aceastã reacÅ£ie nu va avea loc.Este nevoie ca substanÅ£ele sã fie dizolvate în prealabil în apã pentru ca reacÅ£ia sã aibã loc.
      În organismul uman au loc numeroase reacÅ£ii chimice care dau naÅŸtere la cãldurã, energie ÅŸi la metabolismul necesar vieÅ£ii.Aceste reacÅ£ii au nevoie de un mediu apos, altfel substanÅ£ele nu se pot desface în ioni, iar reacÅ£iile nu pot avea loc.
      Pe lângã aceasta apa însãÅŸi este un lectrolit slab, care se disociazã în ion de hidrogen (H+) ÅŸi hidroxil (OH-).AceiaÅŸi ioni au proprietãÅ£i catalitice, ei accelerând un numãr considerabil de reacÅ£ii care în mod normal ar dura zile întregi, în prezenÅ£a ionilor reacÅ£iile au loc în câteva secunde.
      Apa are ÅŸi proprietatea de a acumula ÅŸi de a degaja cãldurã prin evaporare.Aceste însuÅŸiri ale apei au un rol foarte important în fiziologia termoreglãrii.La temperaturile ridicate ale verii organismul uman primeÅŸte mult mai multã cãldurã decât are nevoie.Dacã cãldurã nu s-ar elimina organismul ar avea mult de suferit.Din fericire organismul dispune de o serie de mijloace de eliminare a cãldurii.Schimbarea apei din stare lichidã în stare gazoasã presupune o pierdere de cãldurã de la corpul unde se afla apa.În corpul omenesc fiecare gram de apã evaporate de pe suprafaÅ£a pielii (transpiraÅ£ie) la temperatura camerei înlesneÅŸte pierderea a 580 de calorii mici.
Introducerea ÅŸi eliminarea apei din organism
      Apa este introdusã în organism sub formã de bãuturi împreunã cu alte alimente.Într-adevãr, în afarã de apa pe care o bem, o cantitate de apã se formeazã în organism prin oxidarea diferitelor alimente.
      Multã lume considerã cã dacã mãnâncã o pâine, o fripturã, o prãjiturã sau o legume nu itroduc in organism nici o picãturã de apã.Acest lucru este greÅŸit.S-a constatat cã prin completa oxidare a 100 grame de grãsime se formeazã 107 grame de apã, din 100 gramede amidon se formeazã 55 de grame de apã, din 100grame de albumilã se formeazã 41 de grame de apã.Dintr-un alt punct de vedere alimentele conÅ£in o însemnatã cantitate de apã împreunã cu alte substanÅ£e hrãnitoare.De regulã fructele ÅŸi vegetalele conÅ£in peste 90 apã, iar alimentele pe care le numim uscate (pâinea, carnea) contin intre 60 ÅŸi 85% apã.Orice aliment pe care l-am considera contine o cantitate apreciabilã de apã, în afara cantitãÅ£ii de apã care se formeazã prin oxidarea alimentului respectiv.
      Apa luatã din stomac ÅŸi din intestine este transportatã de sânge în tot organismul ÅŸi este reÅ£inutã de Å£esuturi.Rezerva de apã aorganismului o constituie în special muÅŸchii ÅŸi pielea, datoritã volumului lor.Pe lângã acestea ÅŸi celelalte organe ÅŸi pãrÅ£i ale corpului omenesc au în compoziÅ£ia lor o cantitate însemnatã de apã (ficatul, creierul, plasma sanguinã, celulele, plãmânii).
      În mod normal organismul uman are nevoie zilnic de 2 litri ÅŸi jumãtate de apã, dar uneori aceastã nevoie poate sã se ridice pânã la zeci de litri de apã.Întrebarea este de ce e nevoie sã schimbãm apa ?Este limpede cã dacã eliminãm apa trebuie sã o ÅŸi punem înapoi.Dar de ce sã o eliminãm ?.
      Apa se eliminã din organism în primul rând prin rinichi (1 litru ÅŸi jumãtate pe zi).De fapt pierderea aceasta variazã între 0,6 ÅŸi 2 litri pe zi.În unele cazuri se pot atinge valori foarte mari.Astfel, în boli cum ar fi diabetul pot fi eliminate cantitãÅ£i uriaÅŸe de urinã(8-10litri pe zi).
      Rinichii au un rol foarte important ; ei extrag din sânge toate substanÅ£ele nefolositoare sau dãunãtoare organismului, pe care acesta le-a adunat din Å£esuturi ÅŸi organe.Pentru a arunca afarã aceste substanÅ£e este neapãrat nevoie de apã, în care aceste substanÅ£e sunt dizolvate.Restul apei se eliminã prin plãmâni, sub formã de vapori(~400cm2), prin intestine (100-200cm2) ÅŸi prin piele (500cm2).
      O mare parte din apã se pierde prin plãmâni.La câini, care sunt lipsiti de glande sudoripare, evaporarea apei se produce prin gurã, prin plãmâni ÅŸi prin cãile respiratorii.Aceastã pierdere a apei este mãritã prin gâfâire.În acest fel câinele reuÅŸeÅŸte sã facã faÅ£ã vara la marea cantitate de cãldurã.
      În respiraÅ£ia acceleratã la om, în timpul muncii sau a altor eforturi fizice, cantitatea de apã care se eliminã prin plãmâni creÅŸte.Oamenii care muncesc în condiÅ£ii de temperaturã ridicatã pot pierde pânã la 6-10 litri de apã.
Starea ÅŸi reglarea metabolismului apei
      MulÅ£i oameni ÅŸi-au pus întrebarea de ce le este sete ?Setea este semnalul lipsei de apã în organism.Celulele din diferite tesuturi ajung la un moment dat sã nu mai aibã destulã apã.Acest lucru de întâmplã mai ales vara.Celelale anunÅ£ã creierul despre lipsa apei.La nivelul cerebral informaÅ£ia este prelucratã ÅŸi se formeazã senzaÅ£ia de sete, care ne obligã sã bem apã.
      Cât timp poate sã trãiascã o vieÅ£uitoare fãrã apã ?Aceasta variazã mult de la o specie la alta.Unele specii, cum sunt molii sau ÅŸerpii au o rezistenÅ£ã foarte mare la lipsa apei.La fel ÅŸi cãmilele au o rezistenÅ£a bunã la dezhidratare.Însã majoritatea animalelor nu po suferi lipsa îndelungatã a apei.Oamenii pirduÅ£i în deÅŸert fãrã apã, supravieÅ£uiesc cel mult 3 zile.
      Metebolismul apei este influenÅ£at de multe glande cu secreÅ£ie internã (tiroida, glandele suprarenale, glandele genitael, pancreasul, ficatul), dar organul cel mai important care regleazã metabolismul apei este hipofiza (o glandã ce se situeazã sub creier).Hormonul lobului posterior al hipofizei –pituitrita-provoacã o diuree puternicã (creÅŸterea cantitãtii de urinã).
      ScoarÅ£a creierului are un rol foarte important în reglarea introducerii, folosirii ÅŸi eliminãrii apei din organism.Ca organ coordonator scoarÅ£a creierului intervine în toate aceste procese.
      Astfel viaÅ£ã devine indisolubil legatã de apã…
Cantitatea de apã din componentele lichide ale corpului omenesc :
Plasma sanguinã   3litri
Lichid interstiÅ£ial     14litri
Apa din celule        29litri
Procente de apã in corpul omenesc :
Creier......................75%
Plãmâni…………….80%
Inimã……………….79%
Splinã………………75%
Rinichi……………...82%
Sânge………………83%
MuÅŸchi…………….. 75%
Oase………………..22%

Pentru a vedea tot referatul

CLICK AICI

descarcat de 482 ori

nota totala 8.05

autor: dan


Inscriere in newsletter

Referate liceu (1283)

Ultimele cautari