TOATE REFERATELE - ADAUGA REFERAT

Acreditivul in afacerile comerciale externe - Economie

Acreditivul in afacerile comerciale externe

 

 

 

 

 

Vanzarea de marfuri si furnizarea de servicii cumparatorilor straini comporta riscuri suplimentare in raport cu comertul pe plan intern. Desi interesele partilor raman aceleasi, cumparatorul tine ca prestatiile sa fie oferite, iar vanzatorul ca plata sa fie efectuata. In tranzactiile internationale riscurile cresc. Aceste riscuri pot fi reduse prin utilizarea unor tehnici de decontare a tranzactiilor, reglementate si acceptate pe plan international.

Acreditivul documentar, este cea mai utilizata modalitate de plata in cadrul relatiilor comerciale internationale. Derularea operatiunilor cu acreditvul documentar este reglementata de catre Regulile si Uzuantele Uniforme (R.U.U.) privind creditul documentar, elaborate de Camera Internationala de Comert din Paris. Aceste reguli au fost publicate pentru prima data la Lisabona in 1951 si revizuite de mai multe ori.

Acreditivul permite punerea la dispozitie si apoi plata unei sume determinate, contra remiterii documentelor stipulate, atat timp cat sunt respectate conditiile prevazute in prealabil. Beneficiarul nu va putea incasa suma cuvenita decat contra remiterii unor documente, pe baza carora banca va decide daca plata poate fi efectuata sau poate fi acceptata o cambie. In operatiile cu acreditive, toate partile interesate trebuie sa ia in consideratie documentele si nu marfurile, serviciile si/sau alte prestatii la care se refera aceste documente. (R.U.U. art 4.) Deci se poate spune ca acreditivul documentar este o tranzactie independenta, separata de alte contracte, bazandu-se numai pe documentele si instructiunile prin care a fost initiat. Atat timp cat documentele prezentate de beneficiar sunt strict conforme conditiilor acestuia si banca insarcinata cu executarea acreditivului le-a onorat prin plata, negociere sau acceptare, banca ordonatoare este obligata sa le preia si sa ramburseze banca straina, care din ordinul ei a executat acreditivul.

 

 

Partile implicate in derularea acreditivului sint urmatoarele:

·        Importatorul (ordonatorul), care da instructiuni bancii sale cu privire la deschiderea acreditivului, pe baza contractului de vinzare-cumparare;

·        Banca emitenta (ordonatoare), care deschide acreditivul;

·        Banca exportatorului (notificatoare), care aduce la cunostinta clientului sau deschiderea acreditivului, transmitandu-i o copie a scrisorii de deschidere a acreditivului;

·        Exportatorul (beneficiarul), care expediaza marfurile si apoi prezinta la banca sa documentele de expediere intocmite in stricta conformitate cu conditiile din acreditiv.

 

 

 

 

 

Procedura de deschidere a acreditivului documentar include doua etape principale:

  1. prezentarea cererii de deschidere a acreditivului.

Cerea este intocmita de catre ordonator si include toate instructiunile referitoare la acredtiv. De regula, cererea se intocmeste intr-o limba de uz international. In cerere se mentioneaza urmatoarele date:

·        numele si adresa beneficiarului;

·        numarul si data contractului referitor la efectuarea decontarilor prin acreditiv;

·        suma ce trebuie platita;

·        descrierea marfurilor cu specificarea cantitatii, pretului;

·        documentele contra carora se efectueaza utilizarea acreditivului in Banca beneficiara;

·        conditia de livrare a marfurilor, potrivit INCOTERMS 1990;

·        termenul cand trebuie prezentate documentele specificate la banca pentru a incasa suma, sau pentru acceptare sau negociere;

·        valabilitatea acreditivului (pana la 25 zile);

·        alte precizari: livrari partiale permise/nepermise, transbordari permise/nepermise, cine suporta comisioanele bancare, forma acreditivului (revocabil/irevocabil, confirmat/neconfirmat), modul de realizare (prin plata la vedere/ diferata/ prin acceptare/ prin negociere), transferabil/netransferabil.

  1. elaborarea propriu-zisa a acreditivului.

Pe baza instructiunilor de la clientul sau banca emitenta intocmeste acreditivul documentar pe care-l transmite beneficiarului prin intermediul bancii sale. Toate instructiunile corespund celor din cererea de deschidere, fara amendamente si traduceri in alta limba. Astfel banca care deschide un acreditiv documentar poarta o raspundere a decontarii datorita angajamentului de plata asumat.

 

 

Elementele acreditivului documentar

Acreditivul trebuie sa contina, inca de la deschidere, toate datele necesare derularii sale, care pot fi structurate:

      (a) elemente definitorii;

      (b) elemente referitoare la documente;

      (c) elemente referitoare la rambursare.

(a) includ informatii privind partile implicate in derulare, data si locul emiterii, data si locul expirarii valabilitatii, tipul acreditivului, suma, valuta, specificari privind utilizarea partiala, transbordarea, detalii privind marfa, locul de incarcare si destinatia marfii, termenul de incarcare a marfii.

(b) specifica documentele obligatorii ce trebuie prezentate contra plata. Documentele prezentate la banca sa de catre exportator dupa expedierea marfii variaza in functie de natura operatiei comerciale si de prevederile contractului de vanzare-cumparare. De regula, pentru plata unui export prin intermediul acreditivului documentar se cer urmatoarele documente: documente de transport, factura, certificatul de calitate, certificatul de inspectie, certificatul de origine, certificatul fitosanitar sau cel veterinar, polita de asigurare.

R.U.U. nr 500 mentioneaza mai multe tipuri de documente de transport (conosamentul maritim, scrisoarea de transport maritim nenegociabila, documentul de transport multimodal, scrisoare de transport aerian, recipise postale, certificat de trasport rutier).

Toate aceste documente trebuie prezentate la banca pentru plata, negociere sau acceptare pana la o anumita data specificata in acreditiv. In lipsa acestei specificari, documentele trebuie prezentate timp de 21 zile de la data emiterii lor. Bancile vor accepta documentele asa cum se prezinta daca ele corespund cerintelor acreditivului, datele pe care le contin sa permita verificarea daca marfurile si serviciile la care se refera corespund celor inscrise in factura si in textul acreditivului. Se accepta documentele originale sau cele intocmite prin sisteme de producere grafica, prin sisteme automatizate sau computerizate. Indiferent de tip, documentul de transport se accepta daca :

·        a fost emis de catre un transportator direct sau prin agentul sau;

·        indica preluarea spre incarcare, incarcarea la bord sau expedierea marfurilor;

·        consta dintr-un set complet de originale, destinate expeditorului, iar documentul de transport trebuie sa fie “curat”, adica sa nu contina clauze sau adnotari care sa constate starea defectuoasa a marfii si/sau a ambalajului.

Bancile sunt obligate sa respecte durata examinarii documentelor (7 zile), ele nefiind, insa, obligate sa examineze documentele prezentate de exportator, dar nespecificate de acreditiv. Daca banca respinge documentele, ea este obligata sa informeze neintarziat exportatorul si sa specifice cauza refuzului de a plati.

(c) contine instructiuni de rambursare pentru banca notificatoare legate de modalitatea efectiva de rambursare, atat a contravalorii marfurilor cat si a cheltuielilor bancare ocazionate de derularea acreditivului.

Acoperirea acreditivului se realizeaza, fie pe seama disponibilitatilor proprii ale importatorului, fie dintr-un credit acordat cumparatorului de catre banca lui. Acreditivele pot fi acoperite in doua moduri:

1.      anticipat, adica prin virarea sumei reprezentand contravaloarea acreditivului in contul bancii platitoare chiar in momentul deschiderii acestuia, prin creditarea ferma a contului acestei banci si debitarea concomitenta a contului bancii ordonatoare;

2.      pe masura utilizarii acreditivului,

 

 

In practica, se deosebesc urmatoarele tipuri de acreditive documentare:

 

Acreditivul revocabil poate fi modificat sau anulat in orice moment, indiferent de termenul de valabilitate al acestuia, dar pana la prezentarea documentelor de export la banca desemnata ca executor al acreditivului.

 

Acreditivul irevocabil prin angajamentul pe care-l contine si prin baza sa juridica constituie o garantie ca plata se va efectua contra documente intocmite in stricta concordanta cu clauzele si conditiile prevazute in textul acreditivului. R.U.U. prevad: “Acreditivul irevocabil constituie pentru banca emitenta... un angajament ferm” (art.9). Relatia de obligativitate se stabileste numai intre beneficiar si banca emitenta. Acreditivul irevocabil nu poate fi modificat sau anulat in timpul valabilitatii lui, decat cu acordul partilor contractante.

In orice acreditiv trebuie sa se specifice natura lui, in caz contrar el se considera irevocabil R.U.U. art. 6 (c).

 

Acreditivul confirmat stipuleaza blocarea resurselor financiare nu numai in relatia dintre banca emitenta si importator, ci si intre banca confirmatoare si banca externa prin care se efectueaza plata.

La acest tip de acreditiv se apeleaza atunci cand exportatorul are o incredere insuficienta in banca emitenta a acreditivului. In acest caz, exportatorul cere confirmarea acreditivului de catre o banca de prim rang.

 

Acreditiv domiciliat in tara cumparatorului prevede conditia ca vanzatorul poate incasa contravaloarea marfii expediate numai atunci cand documentele numite in acreditiv vor fi depuse la banca emitenta, vor fi controlate de aceasta, efectuand plata in cazul cand le gaseste in deplina concordanta cu conditiile acreditivului. Acest tip de acreditiv prezinta dezavantajul pentru vanzator implicand o perioada mai indelungata de la expedierea marfii pana la primirea contravalorii acestea.

 

Acreditivul domiciliat in tara vanzatorului prezinta un avantaj pentru acesta, pentru ca permite sa incaseze contravaloarea marfii expediate imediat dupa depunerea documentelor la banca sa. Astfel momentul expedierii este aproape de cel al platii. Acest tip de acreditive se practica pe pietele unde exista puternice centre financiare.

Locul platii este foarte important si implica urmatoarele momente:

·        apropierea exportatorului de locul platii;

·        reglementarea oricaror litigii privind neexecutarea obligatiilor din derularea acreditivului se face potrivit legislatiei din tara unde a domiciliat acreditivul;

·        avantajul evitarii riscului pierderii documentelor pe parcurs postal;

·        sursa de venit valutar, pentru ca potrivit Publicatiei 500 comisioanele si spezele bancare sunt suportate de catre ordonator, daca in contract nu s-a specificat altfel.


Pentru a vedea tot referatul

CLICK AICI

descarcat de 67 ori

nota totala 6.33

autor: dan


Inscriere in newsletter

Referate liceu (1283)

Ultimele cautari