TOATE REFERATELE - ADAUGA REFERAT

Activitatea administrativa a inspectorului de sector - Drept

TEMA : “Activitatea administrativă a inspectorului de sector de poliÅ£ie în cadrul OAI”
P L A N
 
        INRTODUCERE
 Capitolul  Nr 1:   Organizarea  serviciului  inspectorului de  sector din R. Moldova

 

1.   Sarcinile ÅŸi principiile de activitate ale inspectorului de sector de poliÅ£ie. ObligaÅ£iile ÅŸi drepturile lui.
2.   Primirea sectorului deservit a documentelor sectorului. Regimul de lucru.
3.   Analiza stării operative la sector.
4.   Planificarea lucrului al inspectorului de sector de poliÅ£ie, conlucrarea cu alte servicii din organul de poliÅ£ie.
5.   Aprecierea lucrului inspectorului de sector de poliÅ£ie.

 

  Capitolul  Nr. 2:  DirecÅ£iile de activitate ale inspectorului de sector de  poliÅ£ie

 

1.   Activitatea ISP referitor la menÅ£inerea ordinii publice.
2.   Lucrul efectuat de inspectorul de sector de poliÅ£ie pentru combaterea beÅ£iei, alcoolismului, narcomaniei,  toxicomaniei.
3.   Activitatea ISP referitor la examinarea reclamaÅ£iilor, declaraÅ£iilor 
şi comunicărilor despre infracţiuni şi contravenţii.
4.   Combaterea ÅŸi descoperirea infracÅ£iunilor  -  sarcina de bază a ISP.
5.   Alte direcÅ£ii de activitate a ISP.
   Capitolul  Nr. 3: Activitatea inspectorului de sector de poliÅ£ie privind  ercetarea infracÅ£iunilor conform formei protocolare.

 

 

ÎNCHEIERE

 

 

ANEXA  nr.1. Caietul inspectorului de sector de poliÅ£ie.

 

 

ANEXA nr.2.  Registrul evidenÅ£ei primirii cetăţenilor de către     inspectorul de sector de poliÅ£ie.

 

 

ANEXA  nr.3. FiÅŸa de evidenţă a lucrului de profilaxie.

 

 

ANEXA nr.4.  Documentele de pregătire prejudiciară a mate-
                         rialelor conform formei protocolare.

 

 

BIBLIOGRAFIA
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCERE

      Î n condiÅ£iile reînnoirii societăţii noastre  ÅŸi trecerii la relaÅ£iile de piaţă o atenÅ£ie deosebită se atrage activităţii organelor de drept în luptă cu criminalitatea ÅŸi contravenÅ£iile administrative, dreptăţii sociale, apărării drepturillor legale ai cetăţenilor.
    Momentele date în ziua de azi au o însemnătate premordială. ReieÅŸind din aceasta Parlamentul  ÅŸi Guvernul RM atrag o atenÅ£ie deosebită activităţii organelor de drept. Aceasta se atîrnă în primul rînd  la organele afacerilor interne, activitatea cărora în condiÅ£iile noi în mare măsură se restructurează. Primul serviciu al organelor afacerilor interne în care merge restructurarea în atârnarea la serviciu ÅŸi executarea la serviciu ÅŸi executarea funcÅ£iilor, este serviciul inspectorilor de sector.
Parlamentul ÅŸi Guvernul atrage o atenÅ£ie deosebită ÅŸi elaborează legi ÅŸi hotărîri speciale pentru ridicarea nivelului activităţii ÅŸi autorităţii inspectorilor de sector, îmbunătăţirii stării materiale a familiilor acestora. Prin aceasta organele puterii de stat atrag atenÅ£ie la rolul deosebit a inspectorilor de sector d poliÅ£ie în luptă cu criminalitatea ÅŸi alte momente negative în viaÅ£a cotidiană. E dovedit faptul că inspectorii de sector de poliÅ£ie la sectoarele întărite după ei, execută toate funcÅ£iile principale a organelor afacerilor interne, lucrînd neapărat cu populaÅ£ia.
   Îndeplinirea măsurilor planificate de conducerea statului în privinÅ£a întăririi ordinii publice ÅŸi stabilirii unui stat bazat pe drept, combaterea oricăror fapte ilegale, necesită îmbunătăţirea activităţii inspectorilor de sector de poliÅ£ie, folosirea mai efectivă a posibilităţilor acestui serviciu în stabilirea ordinii publice, combaterii fenomenelor ca beÅ£ia, narcomania, încălcările economice ÅŸi altor fenomene antisociale. În condiÅ£ii de restructurare care se petrec, democratizării societăţii unui factor negativ este pregătirea specială slabă a acestor normative, încălcările disciplinare ÅŸi de drept.
   Teza de licenţă dată are scopul de a da inspectorilor de sector de poliÅ£ie un material bazat pe  actele  normative în vigoare, care poate fi folosit ca material metodic conform întrebărilor principale cu care se întîlnesc inspectorii  în activitatea lor practică.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL  I. ORGANIZAREA SERVICIULUI  INSPECTORULUI DE SECTOR AL POLIÅ¢IEI REPUBLICII MOLDOVA

 

 

1.  SARCINILE ÅžI PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE INSPECTORULUI DE SECTOR DE POLIÅ¢IE. OBLIGAÅ¢IILE ÅžI DREPTURILE LUI.
 
    Inspectorul de sector de poliÅ£ie este reprezentantul comisariatului de poliÅ£ie pe sectorul deservit. El este chemat să traducă în viaţă cerinÅ£ele legilor referitoare la consolidarea ordinii de drept, să apere  cu certitudine drepturile ÅŸi interesele cetăţenilor contra atentatelor criminale, sprijinindu-se încrederea ÅŸi susÅ£inerea populaÅ£iei, concursul, ajutorul formaÅ£iunilor obÅŸteÅŸti ÅŸi colectivelor de muncă.
   Sarcinile principale ale inspectorului de sector de poliÅ£ie pe sectorul încredinÅ£at sunt:  lucrul de profilaxie individuală cu persoanele, care judecînd după faptele stabilite ale comportării lor nelegitime sunt în stare  să comită infracÅ£iuni, participarea la activitatea de menÅ£inere a ordinii publice, prevenire ÅŸi descoperire a infracÅ£iunilor.
   În activitatea sa de serviciu inspectorul  de sector de poliÅ£ie se călăuzeÅŸte de următoarele principii de bază: respectarea strictă a populaÅ£iei, cultura juridică înaltă, sprijinul permanent de colectivele de muncă, formaÅ£iunile obÅŸteÅŸti ÅŸi concursul cetăţenilor la menÅ£inerea ordinii publice ÅŸi  combaterea criminalităţii, publicitatea ÅŸi tinereÅ£ea de seamă a opiniei publice în lucru, reacÅ£ionarea neîntîrziată  la declaraÅ£iile ÅŸi comunicările despre infracÅ£iuni, comportarea impecabilă la serviciu ÅŸi viaÅ£a cotidiană.

Pentru a vedea tot referatul

CLICK AICI

descarcat de 25 ori

nota totala 5

autor: danut


Inscriere in newsletter

Referate facultate (165)

Ultimele cautari