TOATE REFERATELE - ADAUGA REFERAT

DREPT COMERCIAL - Drept

DREPT COMERCIAL – CURS 1
1. Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial

 

 

 

          NoÅ£iunea de comert este folosită în mai multe sensuri:

 

  1. sens etimologic: provine din cuvântul latin „comercium” care reprezintă justapunere a cuvintelor „cu” ÅŸi „mertz”, care înseamnă „cu marfă”, adică operaÅ£iuni cu mărfuri.
  2. sens economic: apare ca o activitate al cărei scop este schimbul şi circulaţia mărfurilor de la producător la consumator.
  3. sens juridic: noÅ£iunea are un sens mai larg decât sensul economic al acestuia, deoarece pe lângă operaÅ£iuni de schimb ÅŸi circulaÅ£ie sunt avute în vedere în acest sens ÅŸi activităţile de producÅ£ie (realizate de producător), de prestare de servicii (realizate de antrepenori sau prestatori de servicii), de executare de lucrări ÅŸi operaÅ£iuni de punere în circulaÅ£ie.

 

Dreptul comercial are o sferă mai cuprinzătoare deoarece el cuprinde normele care reglementează activităţile specifice.

 

În ceea ce priveÅŸte obiectul dreptului comercial, potrivit concepÅ£iei clasice, există 2 sisteme care permit stabilirea sferei dreptului comercial:
·                                sitemul obiectiv: care are ca obiect normele juridice aplicabile comerÅ£ului, adică acelor acte juridice, fapte juridice ÅŸi operaÅ£iuni economice calificate de lege ca fapte de comerÅ£, indiferent de persoana care le săvârÅŸeÅŸte. Acest sistem a fost inspirat de ideile RevoluÅ£iei Franceze de la 1789, pentru suprimarea corporaÅ£ilor existente la acea vreme. Acest sistem a inspirat reglementarea comerÅ£ului din alte ţări.
·                                sistemul subiectiv: dreptul comercial are ca obiect normele juridice aplicabile comercianÅ£ilor ÅŸi din acest punct de vedere este un drept profesional, care se aplică tuturor persoanelor care au calitatea de comercianÅ£i. Acest sistem a stat la baza primelor reglementări legale ale activităţii comerciale, anterioare codificării dreptul comercial de la începutul secolului XIX. Ulterior sistemul subiect a fost adoptat de codul comercial german din 1900, valabil până în prezent. (are la baza sistemul obiectiv).
Articolul 3 din codul comercial stabileÅŸte actele juridice, faptele juridice ÅŸi operaÅ£iunile economice considerate fapte de comerÅ£, cărora li se aplică codul comercial (ÅŸi legile comerciale speciale), indiferent de persoana care le săvârÅŸeÅŸte (are sau nu calitatea de comerciant).

 

Dreptul comercial – act de comerÅ£, fapt de comerÅ£
Dreptul comercial are ca obiect normele juridice referitoare la faptele de comerţ şi comerciale.

 

 

Definiţie: dreptul comercial este un ansamblu de norme juridice de drept privat care sunt aplicabile:
-                               raporturilor juridice izvorâte din săvârÅŸirea actelor sau faptelor considerate de lege de comerÅ£;
-                               raporturilor juridice la care participă persoane care au calitatea de comercianÅ£i.

 

 

 

2. Corelaţia dreptului comercial cu alte ramuri ale dreptului

 

 

 

Dreptul comercial şi dreptul civil: ambele sunt de drep privat deoarece reglementează drepturile patrimoniale, bazate pe egalitatea părţilor.

 

-                               corelaÅ£ia lor se găseÅŸte în articolul 1: În comerÅ£ se aplică legea de faţă, unde ea nu corespunde se aplică codul civil.
-                               dreptul comercial ca drept special se completează cu codul civil, care este drept comun în materia dreptului privat.

 

Dreptul comercial ÅŸi dreptul procesual civil: în dreptul comercial sunt cuprinse pe lângă normede drept substanÅ£ial(?) ÅŸi norme de drep procesual civil, în cartea a 4-a, referitor la exercitarea actelor comerciale.

 

-                               norme cu caracteristici procesuale se găsesc ÅŸi în legile speciale comerciale (legea registrului comerÅ£ului, legea cambiei ÅŸi a biletului la ordin).
-                               Normele cu caracter procesual care au caracter derogator sunt prevăzute la articolul 889 codul comercial.

 

Dreptul comercial ÅŸi dreptul internaÅ£ional: ambele ramuri reglementează raporturi patrimoniale, adică raporturi născute din săvârÅŸirea faptelor de comerÅ£.

 

-                               dreptul comercial are ca obiect raporturile de drept intern, dintre cetăţenii români, iar dreptul comercial internaÅ£ional se referă la raporturi cu elemente de extraneitate (raporturi la care participă persoane fizice sau juridice străine).

 

Dreptul comercial ÅŸi dreptul administrativ:  statul foloseÅŸte mijloace specifice rolului său, inclusiv cele administrative, prin crearea unor instituÅ£ii necesare desfăşurării activităţii comerciale (camerele de comerÅ£ ÅŸi industrii, bursele de valori – ocrotirea unor interese generale, registrul comerÅ£ului).

 

Dreptul comercial ÅŸi dreptul financiar: deoarece activitatea desfîÅŸurată de comercianÅ£i este aducătoare de profit, comercianÅ£ii se  află sub incidenÅ£a reglementărilor în materie fiscală.

 

Dreptul comercial şi dreptul penal: dreptul comercial (şi unele legi speciale) cuprind şi unele norme de drep public (penal) prin care se asigură protejarea intereselor generale (constituirea şi funcţionarea instituţiilor comerciale, nerespectarea obligaţiilor stabilite prin registrul comerţului, desfăşurarea unei activităţi comerciale ilicite, concurenţa neloială).

 

 

4.                        Izvoarele dreptului comercial

 

 

  1. Izvoarele normative (acte normative):
·                                CostituÅ£ia României – care reglementează principiile acitivităţii economice
·                                Codul Comercial – reglementarea de bază a activităţii comerciale, are în vedere  instituÅ£iile fundamentale ale dreptului comercial (fapte de comerÅ£, obligaÅ£ii comerciale, comercianÅ£i)

Pentru a vedea tot referatul

CLICK AICI

descarcat de 755 ori

nota totala 5.53

autor: dan


Inscriere in newsletter

Referate facultate (165)

Ultimele cautari